Poprawa bezpieczeństwa na drogach, to nasza wspólna sprawa. Korzystając z jezdni pamiętajmy, że w dużej mierze to od naszego zachowania, koncentracji i przestrzegania przepisów zależy bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki, w związku z kampanią społeczną „Czy to Cię tłumaczy?”, podczas kontroli rozdają ulotki informacyjne dotyczące zmian w przepisach prawa ruchu drogowego, które adresowane są do kierowców jak i pieszych.

Kampania społeczna pn. „Czy to Cię tłumaczy?” jest organizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Jej założeniem jest uświadomienie kierowców oraz pieszych, że każdy dzięki zmianom w swoim zachowaniu na drodze, może poprawić bezpieczeństwo swoje i  innych.

W promocję założeń kampanii włączyli się również policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki. Funkcjonariusze podczas codziennych służb uświadamiają użytkowników dróg, że bezpieczeństwo uczestników ruchu w dużej mierze zależy od ich zachowania, koncentracji, podjętych decyzji i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Podczas wykonywanych kontroli policjanci przekazują również ulotki zawierające wprowadzone zmiany dotyczące przepisów ruchu drogowego, które przypominają o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na przejście. Informują również o ujednoliceniu dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym – 50 km/h przez cała dobę oraz o konieczności zachowania minimalnego odstępu miedzy pojazdami na autostradzie i drogach ekspresowych.

Pieszym natomiast przypominają, że przed przejściem przez jezdnię czy torowisko, muszą zachować szczególna ostrożność i nie ograniczać sobie możliwości obserwacji, korzystając w tym czasie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

 

  • Policjant ruchu drogowego wręcza kierowcy ulotkę
  • Policjant ruchu drogowego wręcza kierowcy ulotkę