Podpisane w minionym roku porozumienie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Narodowym Instytutem Dziedzictwa przynosi kolejne efekty. Już niebawem miasto otrzyma wyniki prac dotyczące lokalnych zabytków hydrotechniki, a także inwentaryzację urbanistyczno-konserwatorską obszaru Koźla Port. Za nami również bardzo interesujące warsztaty.

Spotkanie pn. „Tradycja dla wspólnej przyszłości. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kędzierzyna-Koźla w rewitalizacji” poprowadziła historyk sztuki, ekspert Narodowego Instytut Dziedzictwa Maria Badeńska-Stapp. Uczestnicy warsztatów rozmawiali o zwyczajach, przekazach ustnych i o wszystkim co identyfikuje nasze poczucie tożsamości. Spotkanie dało impuls do tworzenia pomysłów na działania pobudzające aktywność mieszkańców, integrację oraz wzmacniających tożsamość lokalną. Ta wiedza zostanie wykorzystana podczas prac nad nowym Gminnym Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku.

Rewitalizacja jest jednym z ważniejszym tematów prowadzonych przez gminę, instytucje publiczne a także przedstawicieli III sektora. Dobrym przykładem jest centrum organizacji pozarządowych mieszczące się na kozielskiej wyspie. Reaktywacja budynku możliwa była dzięki dofinasowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, które Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu pozyskał na realizację projektu „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto”. Jego stworzenie nie byłoby możliwe, bez ujęcia zadania w opracowanym przez Gminę Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle.