1 czerwca startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Przez cały miesiąc mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy, które później przy wsparciu głosujących będą miały szansę na realizację. W ten sposób każdy ma wpływ, na to co dzieje się na jego osiedlu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście powstały już tężnie solankowe, place zabaw, obiekty rekreacyjne i sportowe. Przeprowadzono również remonty chodników, doposażono jednostki OSP, rozbudowywano oświetlenie uliczne i zrealizowano wiele innych ciekawych projektów. Co najważniejsze to sami mieszkańcy mają wpływ na to, jakie zadania trafiają do realizacji.

Wszystkie przydatne i potrzebne informacje można znaleźć na stronie: https://budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl/.